RS1
10,00 лв.
месец
  SSD30 GB
  cPanel Акаунти20
  Месечен трафик500 GB
  Пощенски Акаунти100
  Скорост на мрежата1000 Mbit
  Гарантиран ъптайм99.95
RS2
20,00 лв.
месец
  SSD75 GB
  cPanel Акаунти50
  Месечен трафикнеограничен
  Пощенски Акаунти200
  Скорост на мрежата1000 Mbit
  Гарантиран ъптайм99.95
RS3
30,00 лв.
месец
  SSDнеограничен
  cPanel Акаунтинеограничени
  Месечен трафикнеограничен
  Пощенски Акаунтинеограничени
  Скорост на мрежата1000 Mbit
  Гарантиран ъптайм99.95